افتتاح حساب های سبد سرمایه گذاری

شرکت سبدگردان نواندیشان نفیس متناسب با خواسته مشتریان، محصولات مختلفی را در قالب انواع حساب های سبد سرمایه گذاری طراحی نموده است تا کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی،با انتخاب یک یا چند نوع از محصولات،بتوانند منابع خود را در اختیار شرکت سبدگردان قرار بدهند تا این شرکت با مدیریت حرفه ای و تخصصی منابع از طریق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و متغیر، بتواند بازده مورد نظر مشتریان را متناسب با سطح اطمینان انتخابی آنان تامین نمایندلازم به ذکر است حداقل مبلغ سرمایه گذاری برای افتتاح حساب سبد سرمایه گذاری 200 میلیون تومان است.

صندوق سرمایه گذاری

صندوق مشترک نواندیشان تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و با ماهیت صندوق های مختلط بوده و با مدیریت حرفه ای دارایی شما بازدهی متناسبی را برای سرمایه گذاران ایجاد می کند، برتری این صندوق نسبت به حساب های سبد سرمایه گذاری این است که مشتریان با سرمایه های خرد(حداقل یک میلیون تومان)
می توانند نسبت به خرید واحد و سرمایه گذاری در این صندوق ها اقدام نمایند.

 

متولی گری صندوق های سرمایه گذاری

شرکت سبدگردان نواندیشان نفیس با توجه به مجوز دریافتی از سازمان بورس، می‌تواندخدمات نظارتی مستمر را درقالب پذیرش سمت متولی گری برای برخی نهاد های مالی ارایه نماید.این شرکت برای حمایت ازسهامداران طبق قوانین ابلاغی به عنوان رکن متولی صندوق ناظر مستمر بر دریافت ها و پرداخت ها و اعمال مدیر صندوق شرکت سبدگردان نواندیشان قابلیت پذیرش سمت متولی گری و نظارت برصندوق سهام،صندوق با درآمد ثابت،صندوق مختلط،صندوق نیکوکاری،صندوق زمین وساختمان،صندوق پروژه و …را دارد.